Anàlisi i optimització de costos

 


Des d’Actualtic som conscients que els costos de telecomunicacions representen una despesa important i a l’hora difícil de gestionar.

T’oferim un estudi dels teus costos TIC amb una proposta d’accions per a la millora dels teus serveis i la optimització dels costos.

  • Reduccions per re-negociació de tarifes.
  • Estalvi per optimització de serveis infrautilitzats.
  • Estalvis per canvis en la tecnologia emprada i/o disseny de la xarxa.
  • Detecció de sinèrgies tecnològiques, etc.

Què t’aportem?

  • Estalvi de costos.
  • Adequació a les necessitats i optimització tecnològica.
  • Coneixement i control dels serveis contractats.
  • Identificació d’aspectes de millora en els àmbits tecnològics relacionats.