Disseny i auditoria tècnica


T’oferim un anàlisi de l’àmbit tecnològic que et preocupi. Et proposarem la solució òptima, amb un detall de les accions a realitzar per aconseguir-ho, amb una visió 100% independent d’operadors, fabricants i proveïdors.

diseño audit_1

  • Projectes executius i de detall: Disseny tecnològic de detall, especificacions tècniques, amidaments, normativa, parametrització, pressupost, planificació, etc.
  • Auditoria tècnica: Identificació / inventari dels sistemes actuals, diagnòstic de la situació actual.
  • Estudis de mercat en l’àmbit tecnològic: Estudis de les alternatives existents al mercat orientats a determinar solucions tecnològiques específiques i/o cobrir requeriments específics.

Què t’aportem?

  • Evolució tecnològica adequada als requeriments reals.
  • Definició de la parametrització idònia.
  • Compliment de normatives.
  • Alineació amb l’evolució del mercat tecnològic.
  • Optimització de la inversió.