Planificació i estratègia tecnològica


Perquè no començaries a construir una casa sense tenir plànols, et realitzem un pla estratègic, clar, senzill i directe. Amb visió 100% independent i amb accions que t’ajudaran a dirigir la gestió TIC del teu negoci, garantint que inverteixes els teus recursos en les solucions idònies que t’ofereix el mercat.

 

 • Inventari de serveis i sistemes actuals.
 • Posicionament de mercat a nivell tecnològic i de costos.
 • Diagnòstic de la situació actual.
 • Identificació de factors clau.
 • Disseny de les solucions tecnològiques òptimes i alternatives.
 • Anàlisi econòmic.
 • Pla d’acció.

Què t’aportem?

 • Coneixement i control de la situació actual tecnològica.
 • Alineació amb les necessitats de la teva empresa.
 • Alineació amb l’evolució del mercat tecnològic.
 • Minimització de riscos en la presa de decisions.