Procediments de contractació

 


T’oferim suport i assessorament en tot el procediment de contractació (pública i privada) de serveis d’operador i sistemes TIC corporatius:

contratacion 1

 

  • Identificació d’alternatives.
  • Implicacions econòmiques, de calendari, d’implantació, etc. de cada alternativa.
  • Suport en redacció de plecs / RFPs / RFQs.
  • Anàlisi de les ofertes rebudes i redacció d’informes d’adjudicació.
  • Suport en negociació.

Què t’aportem?

  • Coneixement del mercat i dels proveïdors i alternatives existents.
  • Costos d’inversió i explotació alineats amb el mercat.
  • Alineació amb les necessitats de la companyia.
  • Alineació amb l’evolució del mercat tecnològic.